Saya


Dilahirkan pada 27 Februari 1971, Singapura. Memperoleh Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) (1995) dan Sarjana Sastera (1997) dari UKM; Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang kesusasteraan bandingan dari Nanyang Technological University, Singapura  (2006). Beberapa tulisan akademik beliau terbit dalam jurnal dan majalah serantau. Beliau merupakan pengulas cerpen Dewan Siswa sejak 2007 hingga kini. Buku terbarunya ialah Di Antara Pusam dengan Pournami (ITBM, 2017) dan Yang Aneh Yang Magis (Kata-Pilar, 2017). Beberapa kumpulan cerpen beliau ialah Zel (1998), Montaj II (2002), Masitah (2007, 2009), Narasi Gua dan Raqim (ITBM, 2014) dan Dan Coklat Mengalir dari Ruang Buncah (DBP, 2015).  Antara pengiktirafan yang diterima ialah menerusi  Hadiah Sastera Utusan Melayu-Public Bank @ Hadiah Sastera Kumpulan Utusan-Exxon Mobil, Hadiah Sastera Perdana Malaysia dan Hadiah Sastera Darul Takzim. Kini merupakan Profesor Madya dan Ketua Editor Jurnal Melayu (2013-2015-2018) di Pusat Penyelidikan Bitara Melayu (sebelum ini: Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu), Fakulti Sains Sosial, UKM; pengkhususan beliau adalah sastera dan kreativiti. Boleh dihubungi di mawar.safei@ukm.edu.my atau mawarsafei@gmail.com