Thursday, July 30, 2015


Kepada semua peserta yang mendaftar, kepada semua yang menghubungi dan bertanya, kepada semua yang terpaksa kami tolak penyertaannya (kerana sudah penuh), terima kasih diucapkan atas perhatian serta dukungan.

Monday, July 27, 2015

Ruhaini Matdarin
Ruhaini Matdarin, penasihat kewangan yang menulis cerpen dan novel; antara pembimbing Bengkel Penulisan Kreatif (Cerpen) UKM-DBP 22 Ogos 2015. Kepada semua peserta, jangan lupa e-melkan cerpen Sdr kepada saya (mawar.safei@ukm.edu.my) untuk tujuan bedah karya pada hari kita berbengkel nanti! Sebelum 10 Ogos ya, agar dapat diedarkan kepada pembimbing dan peserta lain juga! 


Melawan yang Mustahil


Antara senarai panjang karya Ruhaini Matdarin, kumpulan cerpen Melawan yang Mustahil di samping kumpulan cerpen lain seperti Misi Penyepit Kain dan  Jenaka si Darah Legenda. Sementara novelnya Nisan, Dukana, Nurbalkis, Jendela Menghadap Jalan, Dalam Getar Waktu, Cerita Perang Bariga, Waris Pejuang, Kotak, Anatomi Rupert dan Trivia. Kebanyakan karyanya itu memenangi anugerah dalam sayembara di peringkat kebangsaan. 

Wednesday, July 22, 2015

Faisal Tehrani

Faisal Tehrani, antara pembimbing Bengkel Penulisan Kreatif (Cerpen) UKM-DBP 22 Ogos 2015. Kepada semua peserta boleh e-melkan kepada saya cerpen Sdr  untuk tujuan sesi bedah karya semasa bengkel selewatnya 10 Ogos untuk dibaca awal pembimbing dan juga peserta lain. 


Kekasih Sam Po Bo


Antara senarai panjang karya Faisal Tehrani, kumpulan cerpen Kekasih Sam Po Bo (2007, Aberdeen Book World) yang menghimpun 30 cerpen. 


Saturday, July 18, 2015

Sertai kami!

Friday, July 17, 2015

Thursday, July 16, 2015


Ramadhan 30

Demi masa. 

Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

Kecuali mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
(al Ashr: 1-3)


Ramadhan 29
Maka aku katakan kepada mereka: "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun."

Nescaya Dia akan mengirimkan hujam kepadamu dengan lebat.

Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
(Nuh: 10-12)

Wednesday, July 15, 2015


Ramadhan 28
Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada  Allah, nescaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
 (at Taghaabun: 11)

Tuesday, July 14, 2015


Ramadhan 27

Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang teah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan al Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
(al Hadid: 16-17)

Monday, July 13, 2015


Ramadhan 26

Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agama-Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.
(al Fath: 8-9)