Monday, July 06, 2015


Ramadhan 19
Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata: "Aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul."

Kecelakaan besarlah bagiku; kiranya aku dulu tidak menjadikan sifulan itu teman akrabku.

Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku daripada al Qur'an ketika al Qur'an itu telah datang kepadaku. Dan adalah syaitan itu tidak mahu menolong manusia.

Berkatalah Rasul: "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan al Qur'an ini suatu yang tidak diacuhkan."

 (al Furqaan: 27-30)

Sunday, July 05, 2015


Ramadhan 18
Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar dalam kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui
(an Nuur: 19)

Saturday, July 04, 2015


Ramadhan 17
Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan berada di tepi; maka jika dia memperoleh kebajikan, tetaplah dia dalam keadaan itu dan jika dia ditimpa oleh sesuatu bencana, berbaliklah dia ke belakang. Rugilah dia di dunia dan akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.
(al Haj: 11)

Friday, July 03, 2015


Ramadhan 16
Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang mensia-siakan  solat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan.
(Maryam: 59)

Thursday, July 02, 2015


Ramadhan 15
Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu: "Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi."

Kecuali dengan menyebut: "Insya-Allah." Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah "mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini."
(al Kahfi: 23-24)

Wednesday, July 01, 2015


Ramadhan 14
Apabila kamu membaca al Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk.
(an Nahl: 98)

Tuesday, June 30, 2015


Ramadhan 13
Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih."
(Ibrahim: 7)

Monday, June 29, 2015


Ramadhan 12
Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu, seraya berkata: "Marilah ke sini." Yusuf berkata: "Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik." Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung.
(Yusuf: 23)

Sunday, June 28, 2015


Ramadhan 11
Janganlah kamu sedih oleh perkataan mereka. Sesungguhnya kekuatan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 

Ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah mengikuti sesuatu keyakinan. Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka dan mereka hanyalah menduga-duga.  
(Yunus: 65)

Saturday, June 27, 2015Ramadhan 10
Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan  ataupun berat dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
(at Taubah: 41)