Dengan nama Allah yang tidak memberi kemudharatan sesuatu yang di bumi juga di langit, 
Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
Comments