Terima kasih Sdr Siti Haliza Yusop atas perhatiannya. 

Comments

Anonymous said…
Karya sastera, walau apa pun bentuknya adalah cakupan persoalan kehidupan. Pengalaman manusia berbeza, memperkaya pengetahuan dan pengalaman pembaca. Pastinya hasil penulisan adalah pantulan pengalaman penulis sendiri yang digarap bersama imaginasi dan kreativiti dalam gaya sendiri. Dalam dunia pasca moden ini, siapakah yang dapat menafikan sumbangan sastera dalam pembentukan dan pengukuhan tamadun manusia sepanjang zaman.
Mawar Safei said…
Sdr Anonymous
Banyak yang menafikan peranan sastera hari ini. Tahniah kerana Sdr antara yang menyedari dan mendukungnya. Terima kasih.