Suara dan Cintanya, Berita Harian 11 September 2016


Terima kasih kepada Sdr Nazmi Yaakub, Editor Sastera Berita Harian kerana memilih cerpen "Suara dan Cintanya". Cerpen terbaru saya ini dititip kepada sahabat saya yang mencintai suara azan. 

Comments