Zaen Kasturi
(pembimbing Bengkel Penulisan Kreatif UKM-DBP 2016)
Mengertilah
Kejadian cinta adalah perihal menjaga
Bukan semata keinginan kuat untuk memilikinya. 

("Ingatan kepada Kawan XXIV")
Comments