Ramadhan 26

Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agama-Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.
(al Fath: 8-9)

Comments