Ramadhan 23
Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat tembok tempat ibadah?

Ketika mereka masuk menemui Daud lalu dia terkejut kerana kedatangan mereka. Mereka berkata: "Janganlah kamu merasa takut; kami adalah dua orang yang berperkara yang salah seorang daripada kami berbuat zalim kepada yang lain; maka berilah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang daripada kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan ia mengalahkan aku dalam perdebatan." 

(Shaad: 21-23)

Comments