Ramadhan 21
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan  langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui.
(ar Ruum: 22)

Comments