Ramadhan 18
Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar dalam kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui
(an Nuur: 19)

Comments