Faisal Tehrani

Faisal Tehrani, antara pembimbing Bengkel Penulisan Kreatif (Cerpen) UKM-DBP 22 Ogos 2015. Kepada semua peserta boleh e-melkan kepada saya cerpen Sdr  untuk tujuan sesi bedah karya semasa bengkel selewatnya 10 Ogos untuk dibaca awal pembimbing dan juga peserta lain. 


Kekasih Sam Po Bo


Antara senarai panjang karya Faisal Tehrani, kumpulan cerpen Kekasih Sam Po Bo (2007, Aberdeen Book World) yang menghimpun 30 cerpen. 


Comments