Ramadhan 8
Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu iaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut kemiskinan. Kami akan membei rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya mahupun yang tersenbunyi dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan suatu sebab yang benar." Demikian itu diperintah Tuhan kepadamu supaya kamu memahaminya.
(al An'aam: 151)

Comments