Succulants lagi. ia saya rakam dari laman belakang rumah sahabat lama saya di lereng bukit Johnsonville. saya menamakannya daerah lerengan. memang kebanyakan rumah dibangunkan di atas landai bukit dan gunung. sering laman di laras lain daripada lantai rumah sendiri. mengingat kembali semua yang hijau sesekali dihayun angin dingin musim rontok, dari Tanah Semenanjung ini, saya serasa ingin kembali ke sana sambil duduk membaca sekhusyuknya surah ar Rahman yang bermula dengan Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan al Qur'an, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara, matahari dan bulan beredar mengikut perhitungan, dan tumbuh tumbuhan dan pohon pohon tunduk kepada-Nya... 

Comments