Ternyata fenomena mh370 membawa pelbagai narasi yang misterius dan tidak terjangkakan. saya juga pernah berada dalam pesawat yang sama. itu adalah takdir yang kita tidak tahu lagi makna yang mahu dikirim. peristiwa mh370 dihantar agar manusia kembali kepada Allah dengan seluruh rasa rendah hati. bentangkanlah segala apa yang bernama teknologi. tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan-Nya untuk diketahui nanti apa yang sebenarnya terjadi...Allahu taala a'lam.

Comments