Saya sedar dalam panjangnya baris doa, ada satu permohonan yang saya jarang atau terlupa mahu sebutkan. ia berkaitan dengan kecukupan. saya memahaminya begini: moga Allah memberi saya kecukupan sehingga jangan haloba menguasai saya. sedang pada masa yang sama, keinginan yang sangat alami dalam diri manusia memerlukan rezeki, kelapangan atau kadangkala kelebihan. saya mahu dengannya saya dapat berbahagi dengan orang lain. dengannya saya jadi lebih bersyukur. kemudian saya menemukan doa ini yang merupakan satu hadith riwayat Muslim, ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk, ketakwaan, diri yang terjaga dan kecukupan kepada-Mu.

Comments