Dua buah buku ini bercakap tentang tokohnya yang sudah meninggalkan.  aneh, buku yang sebuah lagi, Yasmin How You Know, sumbangsih kepada almarhum Yasmin Ahmad, berkali-kali cuba saya muatnaik, tapi gagal. banyak yang membawa kesedaran ketika membaca peribadi Pram dan Yasmin dari mata teman-teman. al fatehah.

Comments