Nilai sebuah amal itu tidak ditentukan atas pujian manusia. penilaian Allah itu  jauh lebih bermakna. apabila telah ada saranan untuk melakukan sesebuah amal daripada Allah dan Rasul, maka ia tetap mempunyai nilai yang tinggi. sesungguhnya hati yang ikhlas tidak berganjak daripada amal kebaikan, sebaliknya akan istiqamah. tidak bertambah kerana pujian atau berkurang kerana kejian. dan keikhlasan itu sangat rahsia...ini antara catatan saya dari ruang Genta Rasa.

Comments