Ya Hakam, yang Menentukan hukum, tuntunkan kami untuk mampu membaca ketentuan-Mu. jangan biarkan kami sendiri walau sepicing waktu tanpa kasih sayang-Mu yang Allah.


Ya Adl, bentuklah dalam diri kami hati yang bermakrifat, hati yang terbimbing untuk kami mengetahui rahsia Keadilan-Mu.

Comments