Di Dewan Kuliah 3B301, Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, UKM.
8.00 - Pendaftaran
9.00 - Pembukaan & Pelancaran Kelopak Pemikiran Sastera Melayu
10.00 - Ucap utama
11.00 - Sidang bermula
Jumpa nanti ya!

Comments

Mawar said…
Datuk Saleeh
terima kasih atas kerjasama PENA untuk SAKM X.