Perbincangan dan tulisan semasa musim ACWP lalu. Terima kasih, Sofia! Penghargaan buat Sdr Fad, Editor Dewan Sastera yang punya rasa seni. Terima kasih menyiarkan rencana ini.

Comments