Posts

Showing posts from July, 2015
Image
Kepada semua peserta yang mendaftar, kepada semua yang menghubungi dan bertanya, kepada semua yang terpaksa kami tolak penyertaannya (kerana sudah penuh), terima kasih diucapkan atas perhatian serta dukungan.
Image
Ruhaini Matdarin Ruhaini Matdarin, penasihat kewangan yang menulis cerpen dan novel; antara pembimbing Bengkel Penulisan Kreatif (Cerpen) UKM-DBP 22 Ogos 2015. Kepada semua peserta, jangan lupa e-melkan cerpen Sdr kepada saya ( mawar.safei@ukm.edu.my ) untuk tujuan bedah karya pada hari kita berbengkel nanti! Sebelum 10 Ogos ya, agar dapat diedarkan kepada pembimbing dan peserta lain juga!  Melawan yang Mustahil Antara senarai panjang karya Ruhaini Matdarin, kumpulan cerpen Melawan yang Mustahil di samping kumpulan cerpen lain seperti Misi Penyepit Kain dan   Jenaka si Darah Legenda . Sementara novelnya Nisan, Dukana, Nurbalkis, Jendela Menghadap Jalan, Dalam Getar Waktu, Cerita Perang Bariga, Waris Pejuang, Kotak, Anatomi Rupert dan Trivia. Kebanyakan karyanya itu memenangi anugerah dalam sayembara di peringkat kebangsaan. 
Image
Faisal Tehrani Faisal Tehrani, antara pembimbing Bengkel Penulisan Kreatif (Cerpen) UKM-DBP 22 Ogos 2015. Kepada semua peserta boleh e-melkan kepada saya cerpen Sdr  untuk tujuan sesi bedah karya semasa bengkel selewatnya 10 Ogos untuk dibaca awal pembimbing dan juga peserta lain.  Kekasih Sam Po Bo Antara senarai panjang karya Faisal Tehrani, kumpulan cerpen Kekasih Sam Po Bo (2007, Aberdeen Book World) yang menghimpun 30 cerpen. 
Image
Sertai kami!
Image
1 Syawal 
Image
Ramadhan 30 Demi masa.  Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. (al Ashr: 1-3)
Image
Ramadhan 29 Maka aku katakan kepada mereka: "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun." Nescaya Dia akan mengirimkan hujam kepadamu dengan lebat. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. (Nuh: 10-12)
Image
Ramadhan 28 Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada  Allah, nescaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.  (at Taghaabun: 11)
Image
Ramadhan 27 Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang teah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan al Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. (al Hadid: 16-17)
Image
Ramadhan 26 Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agama-Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang. (al Fath: 8-9)
Image
Ramadhan 25 Maka sesuatu apapun  yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia, dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan, mereka bertawakkal. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. (asy Syuura: 36-37)
Image
Ramadhan 24 Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada Rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ( az Zumar: 53)
Image
Ramadhan 23 Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat tembok tempat ibadah? Ketika mereka masuk menemui Daud lalu dia terkejut kerana kedatangan mereka. Mereka berkata: "Janganlah kamu merasa takut; kami adalah dua orang yang berperkara yang salah seorang daripada kami berbuat zalim kepada yang lain; maka berilah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang daripada kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus." Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan ia mengalahkan aku dalam perdebatan."  (Shaad: 21-23)
Image
Ramadhan 22 Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan  katakanlah perkataan yang benar. (al Ahzab: 70)
Image
Ramadhan 21 Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan  langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. (ar Ruum: 22)
Image
Ramadhan 20 Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja dia menyatakan rahsia tentang Musa, seandainya tidak Kami teguhnya hatinya, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah. (al Qashash: 10)
Image
Ramadhan 19 Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata: "Aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul." Kecelakaan besarlah bagiku; kiranya aku dulu tidak menjadikan sifulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku daripada al Qur'an ketika al Qur'an itu telah datang kepadaku. Dan adalah syaitan itu tidak mahu menolong manusia. Berkatalah Rasul: "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan al Qur'an ini suatu yang tidak diacuhkan."  (al Furqaan: 27-30)
Image
Ramadhan 18 Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar dalam kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui (an Nuur: 19)
Image
Ramadhan 17 Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan berada di tepi; maka jika dia memperoleh kebajikan, tetaplah dia dalam keadaan itu dan jika dia ditimpa oleh sesuatu bencana, berbaliklah dia ke belakang. Rugilah dia di dunia dan akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. (al Haj: 11)
Image
Ramadhan 16 Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang mensia-siakan  solat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. (Maryam: 59)
Image
Ramadhan 15 Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu: "Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi." Kecuali dengan menyebut: "Insya-Allah." Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah "mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini." (al Kahfi: 23-24)
Image
Ramadhan 14 Apabila kamu membaca al Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. (an Nahl: 98)