Terima kasih kepada Sdr Hanim Mohd. Salleh dan Berita Minggu Singapura atas penyiaran cerpen Narasi Lelaki Pantai Tenggara. Terima kasih kepada pihak ACWP, majikan saya untuk tiga bulan ini yang banyak menyua ruang yang jarang datang! Terima kasih.

Comments