Ramadhan 17

Matematika hidup

Aneh juga bunyi terjemahan saya ini. Ya, audit sering dihubungkan dengan kira-kira. Di tempat saya bertugas, hampir setiap masa ada sesi pengauditan yang sangat melemaskan. Ia melibatkan banyak kerja dokumentasi yang berulangkali disemak, dirapi dan diulang lagi. Banyak senarai semak yang harus dipatuhi. Lalu, pernah saya bertanya sendiri bagaimana pula kerja semakan dan pengesahan itu terhadap ihwal dalaman saya. Adakah sebegitu tegar dan rapi saya menyimak terhadap apa yang sudah saya perbuat sekian relung usia. Dan di hujung pemeriksaan itu, matematikanya, adakah saya dapat melepasi syarat dan hukum? Adakah saya mempunyai kekuatan untuk meleraikan? Adakah saya harus melakukan perubahan demi untuk lulus dalam ujian saban datangya?Comments