Warta tentang gegar hampir setiap pagi menjadi penggera rasa kita. antara kejutan, sedih, kasihan, keinsafan itu, pagi ini saya membaca surah al ankabut: 40, maka masing-masing Kami siksa disebabkan dosanya, maka antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil dan antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, antara mereka ada yang Kami benamkan ke dalam bumi dan antara mereka ada yang Kami tenggelamkan dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. perumpamaan orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti labah-labah yang menbuat rumah. dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah labah-labah kalau mereka mengetahui.

Comments